Skip to main content
Miluji, co dělám.
Je to vášeň.

O mé práci

Narodil jsem se v roce 1973. O japonské meče jsem se začal zajímat přibližně ve 14 ti letech. Nejprve jako jejich uživatel v rámci praktikování Iaidó. Stále více mne však přitahovala samotná výroba mečů. Zpočátku jsem pouze shromažďoval základní informace o technologii výroby. Později jsem se pokusil vyrobit i první meče. Profesionálně se výrobou japonských mečů zabývám od roku 2000. Zpočátku jsem vyráběl pouze meče pro cvičení a tameshigiri z homogenní moderní oceli. Hlubší studium problematiky a technologií tradičního procesu výroby japonských mečů mě přivedly k tavbě vlastní oceli a jejího zpracování.

Kalící linie stylu Ichimonji

Stále více se prohlubovalo moje zaujetí meči vyráběnými v 11.- 14. Století. Zpracování oceli a metalurgické aktivity japonských mečů období těchto starých mečů nakonec vedlo k mému zaměření se na produkci školy Ichimonji. Hlavní náplní mého studia a přenášení jeho výsledků do praxe se stalo objevování původních postupů při výrobě oceli, jejím zpracování a technik kalení. Mým cílem bylo nalezení postupů, umožňujících vznik metalurgických efektů typických pro práce mezi pozdním obdobím Heian a raným obdobím Muromachi. Nalezení postupů, kterými bych dokázal reprodukovat efekty jako utsuri, koshiba, nie. Najít techniky, umožňující vznik kalící linie hamon, ve stylu Ichimonji. V posledních letech jsem začal experimentovat s technikami dalších škol v starém Koto stylu. Zejména pak se školami Soshu, Yamato a Gassan. Navštívil jsem opakovaně Japonsko za účelem studia tradičních škol a Koto mečů. Moji přátelé v Japonsku mi umožnili studovat vynikající práce starých mistrů. V roce 2013 jsem byl pozván do Ichinoseki v provincii Iwate, abych zde vyrobil meč v Mokusa stylu a tanto v Ichimonji stylu. Tyto práce prezentují v Japonsku moji snahu o pochopení japonského meče a cestu mečíře za dokonalou čepelí.

Z velkého výběru tradičních mečířských škol mne nejvíce zaujaly práce školy ICHIMONJI. Její tradice sahá až ke kořenům japonského mečířství. Za nejzajímavější znaky této školy považuji její přirozené kalení. CHÓJI hamon školy ICHIMONJI patří k těm nejkrásnějším kalícím vzorům. Navíc je doprovázeno dalšími metalurgickými efekty, zejména UTSURI. Škola ICHIMONJI a reprodukce čepelí v jejím stylu je proto hlavním tématem mojí práce. Z dalších škol jsem úspěšně zkoušel reprodukovat čepele ve stylu YAMATO, SOSHU, GASSAN a MOKUSA.

Tyto školy mají odlišné konstrukce skladby oceli, odlišnou strukturu vzoru překládání HADA i odlišné kalení HAMON. Liší se také doprovodné kalící efekty, jako jsou KINSUJI, SUNAGASHI, UTSURI nebo NIE. Při výrobě čepele konkrétní školy se proto snažím o dodržení znaků, příslušících dané školy. Je tedy možné požadovat odlišnou strukturu překládání oceli, od ITAME, přes MOKUME, MASAME nebo AYASUGI, popřípadě jejich kombinace.

V oblasti kalení preferuji CHÓJI školy ICHIMONJI. V závislosti na požadavcích a škole ale mohu produkovat i hamon jiného typu, SUGUHA, MIDARE, CHÓJI-MIDARE, GUNOME a další.

Pavel Bolf Katana kaji signatura znak okami borofu

Signatura

Signaturu, kterou používám, tvoří znak Ókami (vlk). Vznikl významovým přepisem mého příjmení Bolf, které pochází z německého Wolf. Signatura se čte Borufu (Bolf).